Vol086女神小沫琳马尔代夫旅拍户外真空吊带连身裙撩人诱惑55P小沫琳画语界

Vol086女神小沫琳马尔代夫旅拍户外真空吊带连身裙撩人诱惑55P小沫琳画语界

其中有恶阻者,胎初凝结,养于坤宫,土气卒然不舒,故生呕吐等情,法宜温中而行脾气。人死而为神,为鬼,即在平日修持上判也。

以数日大作之寒热,分为数十次,则寒热轻而化之迟也。阴气盛,故晨夕雾昏,春夏淫雨,一岁之间,蒸湿过半,三伏之内,反不甚热,盛夏连雨,即复凄寒。

腰痛之由湿而成者,故可治也。 诸书俱称赤白为湿热病,以白属湿,以赤属热,照方施治,应效者少。

《灵枢·刺节真邪论》曰:虚邪偏客于身半,其入深,内居营卫,营卫稍衰,则真气去,邪气独留,发为偏枯。然因于风,不因于风,何所凭哉,并无确证可据,为未尽善也。

阴虚吐血之人,言语有神,面色有神,脉息有神,吐虽多不觉其病,咳多胶粘之痰,又贵察其上、中、下三部,何处病形独现,便可识其脏腑之偏,而用药自有据也。而河间、东垣、丹溪反谓中风非外来之风,何耶?

曰:子不知中风、中痰之由乎?夫先便后血,是脾阳之衰,补脾必先助火,故用附子以壮元阳而补脾阳,又以白术、甘草、黄土,专助脾中之气,最妙在地黄、阿胶、黄芩,甘寒苦寒,以滋脾中之阴,水土合德,火土生成,不寒不燥,乃温和之妙方,可使脾阴立复,而无漏血之虞,何忧此病之不除哉!按赤小豆当归散一方,乃解毒清热之方也。

Leave a Reply