yy6080午夜国产一区二区不卡

yy6080午夜国产一区二区不卡

咳唾脓痰,左尺脉数而无力者,肾气虚也,六味地黄丸。用地黄丸、益气汤之类,诸症渐退,肌肉渐生,疮口自愈。

一小儿第九日痘将靥而热不止,脉滑而数,皆为不治,先君谓痘未尽耳,非败症。隐于肉里而色不变者,肝疳内作也,用九味芦荟丸。

每服二十丸,白汤下,日午夜卧各一服。余窃谓前症若身热烦渴者,用升麻汤。

用涂患处,将细纸盖之。五瘤之外,更有脂瘤、粉瘤、虱瘤、虫瘤之类。

若婴儿患此,当审其受症之因,而调治其母。 若发热作渴饮冷,额间色赤,左寸脉洪数者,此属心经,先用导赤散,清心火;次用地黄丸,滋肾水。

又伤食吐泻,用六君子汤,月余不应,乃以人参五钱,干姜五分,姜枣煎服百余剂始应,仍用补中益气、异功散而痊胆星天竺丸治小儿痰涎上壅,喘嗽不休。用葱头细切杵烂炒热敷患处,如冷易之再熨,肿痛即止,其效如神。

Leave a Reply